רכישת כרטיסים

הזמנת סיור פרטי

  30 שנה לפרוץ מלחמת יום הכיפורים – 06/10/1973

  קשה למצוא בזיכרוננו הומור במאורעות המלחמה. אבל זאב השאיר רישומים הן מן החזית והן מן העורף.

  בחוברת שיצאה לאור על ידי חטיבת הצנחנים, צייר זאב את ההישגים הגדולים של החטיבה כמו גם טרדות

  שהציקו לחיילים (זבובים, אבק ואספקה דלה).

  בעיתון במחנה גדנ"ע צייר זאב את התפקידים שמילאו הנערות והנערים בעורף בזמן המלחמה –עזרה בבתי

  חולים, סיוע לחלוקת דואר, תחנות חלוקה של משקאות וכריכים לחיילים שיוצאים לחזית.