רכישת כרטיסים

הזמנת סיור פרטי

    פנים רבות לירושלים

    קשה למצוא עיר רבת פנים כמו ירושלים.  התרבויות והדתות שהתקיימו בה במהלך אלפי שנות היסטוריה הותירו בה חותם ברור ויצרו מגוון אנושי ייחודי. לא מעט דובר על המאבקים ההיסטוריים המתרחשים בה, אבל ירושלים אינה רק קונפליקטים, היא נושאת גם משא של קדושה ומטען היסטורי ייחודי. רבות ההתייחסויות גם להקצנה ולהגזמה שבה אבל ירושלים היא גם עיר מתחדשת, תאבת חיים.

    אל הפנים הרבות האלה של ירושלים מתייחסים הקריקטוריסטים במבט חד ועם זאת מחויך הם מצליחים לגעת בסוגיות הרגישות ביותר מחד ולפורר את המשא הכבד מאידך.

    בתערוכה זו, מן הארכיון של המוזיאון, מוצגת העיר כפי שהיא משתקפת בעיני הקריקטוריסטים לאורך כל שנות קיומה של המדינה. הסוגיות העולות מן הקריקטורות הן הישנות והן החדשות משרטטות דיוקן ייחודי של עיר שאין דומה לה.

    התערוכה התקיימה לאורך שנת 2017.